Sunday, March 4, 2007

Теория на информацията

Задачата на теорията на информацията е да отговори еднозначно на простичкия въпрос:

Какво е информацията?

Информацията е различимост.

Време е да се помисли за по-стройна теория на информацията, базирана на еднозначното определение, че информацията е различимост.

Теория на информацията

1. Информацията е различимост.

2. Всичко е различимост. Тоест всичко е (и) информация.

3. Няма еднаквости. Всичко е уникално.

3.1. Еднаквостите са вид различимост. Дефиниция за абстракция.

3.2 Еднаквост е различимост, по която в група (повече от една) различимости няма разлика.

4. Всеки сбор различимости е различимост.

4.1. Общия сбор на всички различимости е различимост.

4.1.1 Общия сбор на всички различимости се различава по липсата на различимост(и) извън себе си. Информационна дефиниция за БОГ.

5. Еднаквост в различимостите е абстракция.

Theory of Information

What information is?